ProCarePlant s.r.o.

Profesionální péče o vaše stromy

Zakládáme si na respektu k přírodě a profesionální certifikaci.

Arboristika je naše vášeň.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Rizikové kácení

Pokácíme příliš vysoké stromy, stromy nad střechami domů, u elektrických drátů, nebo nad hroby i stromy zničené vichřicí. Bezpečně. S citem.

Ořezy stromů

Ošetříme nově vysazené i vzrostlé stromy, včetně těch ovocných. Postaráme se, aby zdravě rostly a nepředstavovaly nebezpečí pro okolí. Podle potřeby instalujeme i bezpečnostní vazby.

NAŠI PRÁCI VŽDY DOTÁHNEME DO KONCE. VĚTVE ŠTĚPKUJEME A PAŘEZY FRÉZUJEME

Výsadby stromů

Oživíme vaši zahradu či veřejný prostor. Nejraději vysazujeme výpěstky od českých a slovenských školkařů, kteří dbají na organickou produkci.

Profesionální hodnocení stromů

Provádíme inventarizaci dřevin v obcích i na soukromých zahradách a vystavujeme dentrologické posudky. Zhodnotíme zdravotní stav stromu a navrhneme potřebná pěstební opatření.

Půjčovna

Rádi vás vybavíme. Půjčujeme štepkovač a přívěsné vozíky s nosností až 3,5 tuny.

Povolení ke kácení

Pomůžeme vám vyřídit povolení ke kácení dle platné vyhlášky. Potřebujete ho pro každý strom, který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene víc než 80 cm.

Ing. Dávid Hovanec
Hlavní arborista, Manager
„Jsem arborista srdcem i duší. Mám potřebné vzdělání a certifikaci, ale stejně vím, že s každým stromem přichází nová výzva. A to mě baví!”
Český certifikovaný arborista
ČCA
European tree worker
ETW
Mezinárodní Arboristická certifikace
ABAI
  • Evropský certifikovaný arborista č. 007663
  • Český certifikovaný arborista č. 0216
  • ABA Skill Certificate – A1 TREE CLIMBING, HAND SAW USE & AERIAL RESCUE TECHNIQUES CZ0000025
  • Osvědčení pro práce ve výškách
  • Osvědčení pro práci s motorovou pilou
  • Ovocnářský kurz – Ekologický institut Veronica 2018
  • Osvědčení záchrany zraněného
CERTIFIKACE
PRO NEPŘEDVÍDATELNÉ A NEOVLIVNITELNÉ SITUACE JSME POJIŠTĚNÍ NA > 5 MILIÓNŮ KORUN.
Praha
Bratislava
Brno
Břeclav
Na zakázku rádi dojedeme cca 1,5 hodiny od Břeclavi. Po dohodě i dál.
TEDOS Mikulov s.r.o.

Pana arboristu Hovance můžeme vřele doporučit. Bezproblémová
komunikace, vysoká odbornost, 100% spolehlivost. Jeho práce je přehlídkou lidské šikovnosti, zkušeností a profesionality. Přejeme Vám, ať se vám při této náročné práci i nadále daří a vše překonáváte ve zdraví.
Ing. Pavel Bláha STROMMY COMPANY, s.r.o.
S firmou ProCarePlant, s.r.o. spolupracujeme již řadu let na desítkách projektů. Drží slovo, excelují vysokou mírou odbornosti a jsou flexibilní. Mohu s klidným svědomím doporučit.
Tomáš Pazdera
Správce poloveřejné zeleně, ul. Borůvková, Brno

Se společností ProCarePlant spolupracuji od roku 2018 a jsem velmi spokojen. Oceňuji dodržování dohod,termínů a sjednaných cen. Velmi si vážím rozsáhlých znalostí pramenících z pokory k přírodě jako k celku, který nás přesahuje. Setkání s manželi Hovancovými je vždy inspirativní nejen ve vztahu k zeleni, ale i k životu, jako takovému.
Také bych rád vyzdvihl bezprostřední, a přitom kultivované vystupování všech pracovníků společnosti ProCarePlant.
Ing. Jana Drochytková

Technický dozor nad zámeckou zahradou v Mikulově

Firma Procareplant pracuje pro zámecký areál v Mikulově již několik let, jsme spokojeni se zajištěním ošetření našich stromů. Všechny stromy v zámecké zahradě byly zkontrolovány jejich arboristou, což je pro nás velká devíza, můžeme se spolehnout, že je zdraví stromů, stejně jako bezpečnost návštěvníků zajištěna.
Případné kácení stromů i následné odstraňování pařezů jsou prováděny s ohledem na bezpečnost (okolní vegetační a technické prvky nebyly nikdy poškozeny). Práce jsou prováděny vždy včas, samostatně a na vysoké odborné úrovni. Komunikace a domluva probíhá v dobrém duchu a s proaktivním přístupem k danému problému.
SPOLUPRÁCE S OBCEMI
Made on
Tilda